• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • VZN
  • KONTAKT
  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecdedinamladeze.sk spravuje Obec Dedina Mládeže (Ifjúságfalva) a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).Sídlo stavebneho úradu: Kostolné námestie č.1, 946 03 Kolárovo

Správca obsahu:

Obec Dedina Mládeže (Ifjúságfalva)
Adresa:
Obecný úrad Dedina Mládeže (Ifjúságfalva) 
Obec Dedina Mládeže (Ifjúságfalva) Nám. 4. apríla 7/8
946 03 Dedina Mládeže

IČO: 00 306 428

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Dolný žitný ostrov
Počet obyvateľov: 483
Rozloha: 1278 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1954

Všeobecné informácie: info@obecdedinamladeze.sk
Podateľňa: podatelna@obecdedinamladeze.sk
Starosta JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová: starosta@obecdedinamladeze.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecdedinamladeze.sk

Sekretariát:
Tel.: 035 / 777 91 31
Mobil: 0918 873 241
Email: sekretariat@obecdedinamladeze.sk

Kompetencie:
Obec Dedina Mládeže (Ifjúságfalva) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).Stavebný úrad Kolárovo

Úradné hodiny:

 

Pondelok  7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok  7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda  7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok  7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok  7:30 - 12:00  

aktualizované 1.9.2013

 

Technický prevádzkovateľ:

webex media, s.r.o.
Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk