• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • VZN
  • KONTAKT
  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Samospráva

 

 

 

Adresa úradu:
Obec Dedina Mládeže
Obecný úrad, Nám. 4. apríla č.7/8
946 03 Dedina Mládeže
 

Telefón: +421 35 777 91 31,

mobil: +421 918 873 241

E- mail: ocu_dedinamladeze@gutanet.sk

Starostka obce: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Mahuliena Skalnická
Tibor Fülöp
Marián Plavec
Marcel Tuška
Ing. Ottó Varga

Hlavná kontrolórka: JUDr. Ing. Iveta NÉMETHOVÁ

Úradné hodiny:                                                                      

Pondelok: od 7.30 do 12.00 -- od 12.30 do 15.30
Utorok: od 7.30 do 12.00 -- od 12.30 do 15.30
Streda: od 7.30 do 12.00 -- od 12.30 do 17.00
Štvrtok: od 7.30 do 12.00 -- od 12.30 do 15.30
Piatok: od 7.30 do 12.00