• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • VZN
  • KONTAKT
  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zverejnenie zákazky s nízkou hodnotou

 

OBEC DEDINA MLÁDEŽE
IČO: 00 306 428
Sídlo: Obecný úrad, Nám. 4. apríla č.7/8, 946 03 Dedina Mládeže
Kontakt: 035/7779131, 0918 873 241, e-mail: ocu_dedinamladeze@gutanet.sk, 
web: www.dedinamladeze.sk


 

zverejnenie výsledku verejného obstarávania od 01.04.2011 do 30.06.2011
v zmysle ustanovenia § 102 ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
zákazky s nízkou hodnotou

 

predmet zákazky úspešný úchádzač hodnota v € s DPH
„Oprava miestnych komunikácií Malý Ostrov“ Korekt spol. s r.o., Špeciálne cestné práce, 
ul. Roľníckej školy 873, 
945 01 Komárno
4 998,80