• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • VZN
  • KONTAKT
  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Agroreal

Agroreal, a.s.

Hlavným zamestnávateľským podnikom občanov obce je poľnohospodársky podnik, akciová spoločnosť AGROREAL vedená predsedom predstavenstva Ing. Ľudovítom Turoňom ml.AGROREAL hospodári na výmere 1021 hektárov. Má celkom 205 akcionárov a zamestnáva 83 zamestnancov. V oblasti rastlinnej výroby sa orientuje na pestovanie obilovín a krmovín, v ovocinárstve na pestovanie jabĺk a broskýň, v živočíšnej výrobe na chov ošípaných a hovädzieho dobytka.Agroreal sa špecializuje na chov plemenných ošípaných, v ktorom dosahuje výborné výsledky.