• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • VZN
  • KONTAKT
  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zo dňa 14.7.2017 prechod práv a povinností Advokátska kancelária JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LLM., s. r. o., skrátene AKIK, s.r.o.
0.00 €
zo dňa 12.7.2017 audit za rok 2016 RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
8/2017 dotácia Nitriansky samosprávny kraj
540.00 €
419/2017 poskytnutie dotácie Nitriansky samosprávny kraj
830.00 €
zo dňa 16.6.2017 poskytnutie finančnej podpory Ing. Zoltán Takács SHR
200.00 €
zo dňa 10.05.2017 nájom poľnohospodárskej pôdy Obec Dedina Mládeže
211.00 €
353 9165871 poistenie zodpovednosti - vlečka Kooperativa poisťovňa, a.s.
22.95 €
dodatok č.1 zmena miesta pozemku Obec Dedina Mládeže
0.00 €
zo dňa 31.3.2017 služby spojené s likvidáciou separ.odpadu v kompostárni GÚTA SERVICE
0.00 €
4/1000023990 dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
4/43905060 dodávka vody Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
4/43905150 dodávka vody z verejného vodovodu ... Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
4/43905160 dodávka vody z verejného vodovodu ... Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
4/43905210 dodávka vody z vodovodu Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
4/1000005714 odvádzani vôd Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
4/43905130 dodávka vody, odvádz.odp.vôd Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
zo dňa 03.03.2017 PD cyklotrasa EUROVELO 6 Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
535.44 €
zo dňa 22.02.2017 vyprac.žiadosti z Envirofondu, Sanácia miest s nezák... WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500.00 €
zo dňa 01.02.2017 odoberanie prázdnych kartónových obalov Obec Dedina Mládeže
0.00 €
dodatok č.1 úprava práv a povinností DČ 2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
MC09012017 vytvorenie webstránky Wbx, s.r.o.
720.00 €
zo dňa 30.12.2016 zber a odvoz KO GÚTA SERVICE
0.00 €
zo dňa 30.12.2016 ext.manažment-Rozšírenie Ekodvora Confidence Partner s.r.o.
4800.00 €
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/10 úprava zmluvných podmienok Ministerstvo životného prostredia SR
157476.18 €
zo dňa 21.10.2016 spolupráca na projekte Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
951.72 €
5190024610 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
26.56 €
SD-01/2016 preskúmanie aktuálnosti Územného plánu Ekoplán, s.r.o.
680.00 €
51/§52a/2016 úprava práv apovinností Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
16/14/010/75 aplikácia § 10 zákona o pomoci v hm.núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
2553/BA/2016 odobratie elektroodpadu a iných nebezpečných odpadov Obec Dedina Mládeže
0.00 €
ZLP-2016-1228 poplatok za IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1.00 €
3539112703 poist.zodpov.-kosačka Kooperativa poisťovňa, a.s.
22.95 €
3539112702 poistenie zodpov.za škodu spôsobenú prev.mot.voz. Kooperativa poisťovňa, a.s.
97.75 €
zo dňa 25.10.2016 dočasné užívanie 97 m2 O2 Slovakia, s.r.o.
1500.00 €
24/POD-ZD2-26/16 poskytnutie podpory z Environmetálneho fondu Slovenská agentúra životného prostredia
4007.10 €
A7703400 zmena aktivivanej služby Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
RR/63/2016 poskytnutie finančného príspevku Nadácia ZSE
750.00 €
843/2015-2050-1200 zmeny a doplnky Ministerstvo hospodárstva SR
223297.09 €
zo dňa 30.06.2016 systém financovania triedeného zberu Natur-Pack, a.s.
0.00 €
zo dňa 30.06.2016 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Dedina Mládeže Natur-Pack, a.s.
0.00 €
zo dňa 04.05.2016 ext.man.Rozšírenie Ekodvora PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
zo dňa 27.5.2016 manažment VO Rozšírenie Ekodvora EPIC Partner a.s.
1200.00 €
zo dňa 20. 05. 2016 Reklama a propagácia Obec Dedina Mládeže
0.00 €
zo dňa 19.5.2016 audit za rok 2015 RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
05052016 stavba so súp. č. 219 Obec Dedina Mládeže
273.85 €
4523000824 užívanie časti podperných bodov Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9408176889 dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
9408176890 dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
1/2016 Revitalizácia obecného parku v obci Dedina Mládeže Pevax s.r.o.
4218.00 €
121549278 pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
121549277 pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
896VP_ZSE/2016E dodávka elektriny BCF s.r.o.
0.00 €
zo dňa 13.04.2016 poskytnutie koncesie na služby dod.elektriny BCF s.r.o.
0.00 €
zo dňa 8.3.2016 zabezpečenie systému financovania triedeného zberu Natur-Pack, a.s.
0.00 €
04/2015/ELCO poradenské a konzultačné služby Prvá Slovenská s.r.o.
6500.00 €
310098/2016 dodávanie PET fliaš Obec Dedina Mládeže
0.00 €
zo dňa 4.3.2016 poradenstvo - "Zlepšenie vzhľadu ..." PROJEKTSERVIS, s.r.o.
4920.00 €
01/2016 technický dozor Ing. Jozef Mažár - MAPRO
920.00 €
zo dňa 29.2.2016 vypracovanie žiadosti o NFP PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
0116 PD stavby "Zlepšenie vzhľadu a okolia KD-Dedina Mládeže" JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o. Komárno
2160.00 €
zo dňa 24.2.2016 predaj prebytočného majetku obce Obec Dedina Mládeže
18.12 €
Dodatok č.2 zníženie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.01 €
02/2016 zhotovenie stavby "Dedina Mládeže-rekonštrukcia MK" Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
95772.23 €
zo dňa 4.2.2016 poradenstvo - "Dedina Mládeže - rekonštrukcia MK" PROJEKTSERVIS, s.r.o.
4200.00 €
zo dňa 25.01.2016 vypracovanie žiadosti o dotáciu "Dedina mládeže - rekonštrukcia MK" PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
O/51/2016 zhromažď.elektroodp. zber použitých pren.bat.a akum. Obec Dedina Mládeže
0.00 €
Dodatok č.1 zmena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
zo dňa 11.1.2016 VO - okolie KD EPIC Partner a.s.
990.00 €
441-300-2015 prenájom Obec Dedina Mládeže
0.00 €
zo dňa 30.12.2015 poskytnutie finančnej podpory HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
244634.45 €
843/2015-2050-1200 poskytnutie NFP Ministerstvo hospodárstva SR
244634.45 €
zo dňa 28.12.2015 zabezpečenie VO EPIC Partner a.s.
990.00 €
zo dňa 14.12.2015 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur-Pack, a.s.
0.00 €
zo dňa 14.12.2015 prenájom Obec Dedina Mládeže
194.00 €
ZLP-2016-1228 záväzok poskytovať plnenia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
151201 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
262017.19 €
26478-1/2015-KN podrobnosti o poskytovaní údajov Sociálna poisťovňa
0.00 €
15/2015/§ 54 - ŠnZ poskyt.fin.prísp.na podporu vytvárania prac.miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
46238.40 €
15/14/010/37 aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
zo dňa 21.10.2015 audit individ.ÚZ, Výročnej správy RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
zo dňa11.11.2015 VO na Rekonštr.verejného osvetlenia v obci DM EPIC Partner a.s.
999.00 €
441 9005900 poistenie kamerového systému Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
488.97 €
zo dňa 13.10.2015 spolupráca IRONEX s.r.o.
104000.00 €
zo dňa 7.10.2015 technické služby kamrového systému IKARCOM s.r.o.
144.00 €
zo dňa 16.9.2015 vyprac.žiadosti o NFP Rekonštrukcia VO PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Dodatok č.1 zmena bankového účtu IRONEX s.r.o.
0.00 €
NR02864 poskytnutie NFP Pôdohospodárska platobná agentúra
89442.72 €
zo dňa 31.8.2015 dodanie tovaru - kamerový systém IRONEX s.r.o.
99603.27 €
zo dňa 31.augusta 2015 zámena pozemkov AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
0.00 €
zo dňa 15.7.2015 pevná linka Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
VP/15/03558/001 udelenie licencie-súhlasu SOZA
80.40 €
zo dňa 15.06.2015 prenájom nebytového priestoru Obec Dedina Mládeže
70.00 €
zo dňa 1.6.2015 poradenstvo Marvill s.r.o.
46.00 €
9872009462 zodpovednosť za environmentálnu škodu-Ekodvor Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
224.00 €
16/§52a/2015 zabezpečenie a realizácia DČ Združenie miest a obcí okresu Komárno
79.40 €
5190021742 úrazové poistenei Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
99.60 €
zo dňa 20.04.2015 Vypracovanie PHSR obce REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
500.00 €
zo dňa 01.01.2008 pracovno zdravotná služba Ing. Norbert Szabó
20.00 €
2401051832 hav.poist.traktor KUBOTA Generali Poisťovňa, a.s.
312.00 €
441-2061.446 poistenie Ekodvor Dedina Mládeže Kooperativa poisťovňa, a.s.
421.45 €
Dodatok č.2 zmena rozpočtu skupín výdavkov projektu Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
99/2015 predaj prebytočného majetku Obec Dedina Mládeže
7132.80 €
20/001/15 poskytnutie a vrátenie úveru Prima banka Slovensko, a.s.
31966.17 €
zo dňa 10.12.2014 audit za rok 2013 RIGHTAUDIT s.r.o.
450.00 €
zo dňa 2.10.2014 vytvorenie záujmového združenia Združenie miest a obcí okresu Komárno
0.00 €
3492173065 PZP Kubota Kooperativa poisťovňa, a.s.
40.80 €
zo dňa 23.10.2014 vypracovanie žiadosti o dotáciu PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
dodatok č.1 zmena zmluvy A grafic s.r.o.
12100.83 €
zo dňa 18.09.2014 Rekonštrukcia budovy KD na multifunkčný objekt Ladislav Szabó
13925.00 €
5190013144 prepracovaná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
6.78 €
34/2014 grant v hodnote 1000,-eur Nadácia Allianz
1000.00 €
20/054/10 - Dodatok č.4 úver eurofondy Prima banka Slovensko, a.s.
21374.57 €
dodatok č.1 zmena rozpočtu skupín výdavkov projektu a zmena čísla účtu vo formáte IBAN Ministerstvo životného prostredia SR
583386.00 €
9406918941 dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a.s.
0.00 €
zo dňa 24.7.2014 služby PROJEKTSERVIS, s.r.o.
500.00 €
2014/08/04 technológia Ekodvor ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
77013.00 €
zo dňa 8.8.2014 vypožičanie nehnuteľnosti Obec Dedina Mládeže
0.00 €
5190013144 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
6.50 €
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18.03.2014 oprava Obec Dedina Mládeže
0.00 €
5190011633 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
9.75 €
dodatok č.1 doplnenie Grantprojekt, s.r.o.
3000.00 €
4/1000029235 dodávka vody z verejného vodovodu Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
O/075/2014 zhromažďovanie a prevzatie odpadu Obec Dedina Mládeže
0.03 €
8/2014 darovanie výpočtovej techniky Slovenská republika, Kancelária prezidenta SR
0.00 €
zo dňa 18.03.2014 prevod nehnuteľností Obec Dedina Mládeže
204.80 €
dodatok č.1k záložnej zmluve č.0147-PRB/2012/Z zabezpečenie pohľadávky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
0.00 €
Zmluva o činnosti odborného lesného hospodára výkon činnosti odborného lesného hospodára Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
2.00 €
0147-PRB/2012/Z zabezpečenie pohľadávky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
33770.00 €
zmluva spolupráca pri realizácii projektu DAV STAV s.r.o.
0.00 €
121354710 pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
204.60 €
A3530010 zmena účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
401/548/2012 Záložná zmluva na 4 b.j. Štátny fond rozvoja bývania
78804.00 €
zo dňa 15.11.2013 Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva PROJEKTSERVIS, s.r.o.
16892.40 €
zo dňa 29.10.2013 EKO DVOR Dedina Mládeže - stavebná časť OSP DANUBIUS DS s.r.o.
477250.00 €
Dodatok č.3 Bod 2.2.5.3. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 2.2.5.3. Amortizácia Úveru: 02.10.2014 Prima banka Slovensko, a.s.
200.00 €
zmluva Predmetom tejto zmluvy o nájme obecného bytu Obec Dedina Mládeže
2.00 €
zmluva o poskytnutí služieb externý manažment na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia budovy obce Dedina Mládeže" Grantprojekt, s.r.o.
600.00 €
zo dňa 23.08.2013 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní podnikateľského poradenstva - externý manažment pri implementácii projektu PROJEKTSERVIS, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb overenie, audit finančných výkazov individuálnej účtovnej závierky a súladu hospodárenia obce s pravidlami rozpočtového hospodárenia Ing. Jozef Szekeres
480.00 €
24062013 „ Zabezpečenie služieb verejného obstarávania“ pre projekt EKO DVOR Dedina Mládeže. AKCEPTA s.r.o.
11750.00 €
č. SLSPf13_22 Materiálno - technické zabezpečenie činnosti obecného futbalového klubu Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
2956.50 €
dohoda Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní právnych služieb KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
0.00 €
zmluva právne služby JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
zmluva poradenská činnosť lng. Helena Kucseraová
100.00 €
dodatok č.1 Externý manažment pri implementácii projektu "Ekodvor Dedina Mládeže", ktorý objednávateľ podáva pre čerpanie fondov EÚ PROJEKTSERVIS, s.r.o.
0.00 €
455/2013 poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj
240.00 €
4927/14-Cs/2013 predaj nehnuteľností Západoslovenská vod. spol., a.s.
2761.02 €
117/2013 dotácia na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj
250.00 €
zmluva vypracovať' 2 žiadosti o udelenie grantu REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
200.00 €
zmluva vypracovat' žiadost' o udelenie grantu REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
30.00 €
dodatok č.1 Výkon stavebného dozoru objednávateľa, inžinierskej činnosti a odborného poradenstva Ing. Jozef Mažár - MAPRO
0.00 €
zmluva Predmetom tejto zmluvy o najme obecného bytu Obec Dedina Mládeže
2.00 €
zmluva Predmetom tejto zmluvy o najme obecného bytu Obec Dedina Mládeže
2.00 €
zmluva Predmetom tejto zmluvy o najme obecného bytu Obec Dedina Mládeže
2.00 €
zmluva Predmetom tejto zmluvy o najme obecného bytu Obec Dedina Mládeže
2.00 €
9406203428 Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
9406203392 Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
9406203399 Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
20121101 Rekonštrukcia verejného rozhlasu obci Dedina Mládeže podľa prílohy č. 1. MK hlas, s.r.o.
3998.88 €
121292517 pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ZSE Energia, a.s.
43.58 €
003/4.1MP/2013 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom Ministerstvo životného prostredia SR
583386.00 €
121291892 pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ZSE Energia, a.s.
16.34 €

> Archív Zmlúv <

 

zmluvy
 
pdf ZMLUVA O DIELO č 01-2011
pdf EON_zmluva 120193001
pdf EON_zmluva 120193002
pdf EON_zmluva 120193005
pdf EON_zmluva 120193006
pdf Zmluva_Agroreal - DM
pdf Dodatok č1-FITSTAV
pdf Zmluva_Dôvera
pdf Úrazové poistenie
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
pdf ZMLUVA O DIELO
pdf Zmluva o zdruzeni
pdf Zmluva_Katarína Kisová
pdf Zmluva_Jolana Morvaiová
pdf Zmluva_JozefHorváth
pdf Zmluva_Terézia Szabóová
pdf Zmluva_Alexander Atkári
pdf Zmluva_Ladislav Dobi
pdf Zmluva_Ladislav Atkári
pdf Zmluva_Mária Molnárová
pdf Zmluva_Mgr. Miroslav Kozlik
pdf Zmluva externý manažment Ekodvor Dedina Mládeže
pdf KUPNA ZMLUVA c07-11-2011
pdf ZMLUVA 0 DIELO C 07-11-2011
pdf MANDATNA ZMLUVA č 29-04-2011
pdf Zmluva o poskytovani odbornej pomoci pri verejnom obstaravani
pdf Záložná zmluva
pdf Záložná zmluva č 401-863-2010
pdf ZMLUVA 0 DIELO na zhotovenie projektu stavby
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb
pdf Zmluva o dodávke plynu
pdf Zalozna zmluva c. 401-863-2010
pdf Zalozna zmluva
pdf Dohoda o ukončení zmluvy
pdf Zmluva o dielo č. 928 -2011
pdf Zmluva o pripojeni odberneho elektrickeho zariadenia
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Zmluva o dielo-Regionalna rozvojova agentura Komarno
pdf Zverejnenie zámeru Tuška
pdf Kúpna zmluva a dodatok ku zmluve o predaji nehnutelnosti
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodarskych nehnuteľnosti
pdf Zmluva Dexia