• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • VZN
  • KONTAKT
  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznam

Oznam

Vážení občania!

 

Obec Dedina Mládeže, zastúpená starostkou obce Ing., Bc. Gabrielou Gönczölovou Vám oznamuje, že na webovom sídle Ministerstva životného prostredia   Slovenskej republiky http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2011-2015

sú zverejnené Správa o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva  Nitrianskeho kraja na roky 2011 – 2015“.

Dokumenty sú sprístupnené k nahliadnutiu po dobu 21 dní od zverejnenia informácie - od dňa 19.03.2013 - na Obecnom úrade v Dedine Mládeže

v úradných hodinách.

Zoznam aktualít

Oznámenie formou verejnej vyhlášky
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Výstraha 7.7.2017 - búrky, vysoké teploty
Tájékoztatás a választók számára
Informácie pre voliča
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ Dedina Mládeže
Upozornenie pre štatutárov
Az V. falunapi meghívó és program
1 2 ... 14 [>]