• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • VZN
  • KONTAKT
  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zoznam

Oznámení verejnou vyhláškou o uložení poštových a úradných zásielok

na Obecnom úrade v Dedine Mládeže.

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade v Dedine Mládeže uloženú

 

 

„doporučenú listovú zásielku určenú do vlastných rúk“

 

Zlatica Dömeová, bytom Dedina Mládeže, do 28.07.2017.

 

 

 

 

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Obecnom úrade v Dedine Mládeže počas úradných hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Zoznam aktualít

Oznámenie o uložení listovej zásielky Pavol Kohári
Oznámenie o uložení listovej zásielky Michal Zvozil
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Dedina Mládeže
Oznámenie OR PZ Komárno
Oznámenie o uložení listovej zásielky 1.8.2017
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Oznámenie formou verejnej vyhlášky
Oznámenie o uložení listovej zásielky
1 2 ... 15 [>]